Wioletta Zawada

Trenerzy

O mnie

WIOLETTA ZAWADA

mgr filologii polskiej, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, obecnie Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. J. Kochanowskiego, kierunek: filologia polska, specjalność: nauczycielska.

Jest nauczycielem dyplomowanym, od ukończenia studiów, a więc od 30 lat pracuje w szkole średniej. Naucza języka polskiego i wiedzy o kulturze. Jest egzaminatorem i weryfikatorem na Egzaminie Maturalnym.

Jest współautorką książki dla uczniów klas maturalnych pt. „Nie kończmy na Mrożku… Literatura współczesna w szkole ponadgimnazjalnej”, wydanej w Kielcach w 2004r. przez Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP  i autorką cyklu artykułów o szkole wydawanych w kuratoryjnym mieczniku ORBI.

Od 1997r. pasję nauczania o literaturze i sztuce łączy z byciem trenerem umysłu pracując z dziećmi jak i z dorosłymi. Zanim w ramach współpracy z Centrum Treningowym Wojakowskich prowadziła treningi pamięci, ćwiczenia umysłu prowadziła z własną córką, Aleksandrą. Uczyła ją czytania metodą Glenna Domana, samodzielnie wykonując szablony do ćwiczeń.

Pierwsze poznane metody udoskonaliła i poszerzyła stwarzając indywidualny sposób oddziaływania na umysły w zakresie zapamiętywania poprzez metody, gry i zabawy. Od 2002r. do swojej praktyki wprowadziła zagadnienia szybkiego czytania wraz z notatkami mentalnymi, które w znaczny sposób ułatwiają, przyspieszają czytanie i naukę.

W wyniku wielu lat praktykowania, eksperymentowania, m.in. np. z liczeniem sposobami japońskimi, opracowała eklektyczną metodę doskonalącą pamięć i sprawność czytania błyskawicznego i fotograficznego, tym samym podnosząc potencjał umysłu.

W styczniu 2020 r. minęło 23 lat od rozpoczęcia działania Szkoły Pamięci i Szybkiego Czytania w Radomiu.

Artykuły

Zapraszam do zapoznania się z moimi artykułami

Zobacz Artykuły