Trening Umysłu

Oferta

Trening Umysłu

Zachęcamy do zapisów na organizowany przez nas trening umysłu.

Czas start – rejestracja trwa tylko do 26 października
kto pierwszy, ten lepszy! Już dzisiaj zapewnij sobie miejsce w grupie szkoleniowej.
Liczba miejsc jest ograniczona. Z nami wejdziesz na wyższy poziom rozwoju intelektualnego – przekonaj się sam!

Trening umysłu skierowany jest do dzieci i młodzieży, osób dorosłych oraz pracowników firm. Biorąc udział w kursie prowadzonym przez naszych specjalistów, każdy – bez względu na wiek – poprawi pamięć trwałą, koncentrację uwagi, jak również opanuje metody szybkiego uczenia się. Ponadto obniży zaburzenia dyslektyczne i dysortograficzne.

W ramach kursu prowadzimy trening pamięci – by zapamiętywać szybciej, więcej i na dłużej. Dzięki zdobytym umiejętnościom poprawisz własny potencjał umysłowy i inteligencję. Kurs pomaga połączyć wiedzę teoretyczną z praktyczną i zyskać wysoką sprawność intelektualną.

Dzięki treningowi umysłu dziecko nauczy się sprawnie czytać i szybko liczyć, poprawi zdolność koncentracji uwagi, by w efekcie – stać się pewnym siebie młodym człowiekiem. Dorośli na dłużej utrzymają sprawność umysłu i uchronią go przed starzeniem się. Natomiast pracownicy firm zyskają wiedzę, jak jeszcze efektywniej pracować w zespole i świadomie wykorzystywać potencjał własnego umysłu. Wszystko to osiągniesz w przyjemnej, bezstresowej atmosferze, bez książek i zeszytów. Nie czekaj dłużej – zapisz się już dzisiaj na trening umysłu i pamięci w naszej szkole. Na zgłoszenia czekamy do 26 października!

Telefon

+48 603 118 702

Informacja o zachowaniu higieny:

Drodzy Kursanci, zależy nam, by czas spędzony w naszej szkole był bezpieczny i bezstresowy. Dlatego też przestrzegamy zasad higieny i stosujemy się do obowiązujących przepisów prawa oraz zaleceń Ministerstwa Zdrowia i WHO. Na terenie szkoły wdrożyliśmy wszelkie niezbędne środki ostrożności. Stosujemy płyny dezynfekujące oraz zasłaniamy nos i usta, zakładając maseczki ochronne.

Trening potrzebny jest dorosłym….

- by utrzymać swój umysł w dobrej kondycji - by wykonywać wszystko sprawniej i efektywniej - by przeciwdziałać „prędkości życia” - by uchronić umysł przed starzeniem 

Trening potrzebny jest pracownikom firmy….

-- by praca zespołu była efektywna -- by sprawnie osiągać cele -- by świadome korzystać z możliwości umysłowych -- by poprawić pamięć i koncentrację uwagi


Często jednak podyktowane są zablokowaniem tych kanałów. Trening pamięci jest takim „chodzeniem” tymi kanałami, aż będą one oczyszczone. To oczywiście wielkie uproszczenie w wyjaśnieniu, czym jest trening pamięci dla naszego mózgu. Ciekawym jest, że ćwiczyć można mózg w każdym wieku, niezależnie od zdolności i predyspozycji. Mogą i powinni ćwiczyć ci, którzy mają kłopoty z pamiętaniem i nauką czy czytaniem, ale także ćwiczą ci, którzy mają bardzo dobre oceny w szkole i są zdolni, ale chcą więcej pamiętać i pracę umysłową wykonać w krótszym czasie.

Ćwiczenia pomagają uczniom w nauce i w życiu, a starszym pozwalają utrzymać mózg w doskonałej kondycji umysłowej. Wypadkową ćwiczenia mózgu jest np. refleks i poczucie humoru. Czy ktoś zapisuje się na zajęcia trenujące refleks? A może by poprawić poczucie humoru? Aby coś w naszym umyśle zmienić, trzeba czasu. Trening trwa 10 miesięcy i czas trwania pokrywa się z rokiem szkolnym.


Efekty treningu umysłu:

- opanowanie metod szybkiego uczenia się - poprawa pamięci trwałej -poprawa koncentracji uwagi - łatwość pamięciowego przyswajania wykładów i tekstów - wyćwiczenie wyobraźni - wyzbycie się lęków i stresów w procesie przyswajania nowej wiedzy - poprawa formy i stylistyki wypowiedzi - poprawa czytania i rozumienia tekstu - poprawienie efektywności uczenia się - poprawa ocen szkolnych - obniżenie zaburzeń dyslektycznych i dysortograficznych

Trening umysłu potrzebny jest dzieciom i młodzieży….

- by twoje dziecko lepiej sobie radziło z ogromem informacji, jaką otrzymuje w szkole - by twoje dziecko potrafiło łączyć wiedzę teoretyczną z praktyczną - by twoje dziecko miało wyższą sprawność manualną - by twoje dziecko czytało sprawniej i szybko liczyło - by twoje dziecko potrafiło się skoncentrować - by twoje dziecko lepiej radziło sobie z problemami szkolnymi - by twoje dziecko mogło się pożegnać z opinią o nim jako dyslektyku lub dysortografiku - by twoje dziecko było pewne siebie - by twoje dziecko było kreatywne

Jesteś we właściwym miejscu, by zacząć drogę zmiany i możemy zacząć już dziś!

CZYM JEST TRENING PAMIĘCI?

Trening pamięci to praca w wyobraźni, bez książek i zeszytów w formie bardzo przyjemnej. A wszystko po to, by pamiętać więcej, dłużej, zapamiętywać szybciej, mimo chodem, by rozwijać swój potencjał umysłowy i inteligencję.

Jest to praca prawej półkuli mózgowej, niestety zaniedbywanej w szkole. Programy nauczania są tak skonstruowane tak, że uczeń ćwiczy w zdecydowanie większym stopniu półkulę lewą, tę od logicznego myślenia. Nasze zajęcia to uzupełniają.

Aby nasz mózg pracował efektywnie, obie półkule mózgowe muszą być jednakowo rozwinięte, a połączenia nerwowe między półkulami powinny być drożne. Tak było u Einsteina. Kłopoty w nauce uczniów wynikają z wielu przyczyn, m.in. z braku koncentracji, nadpobudliwości, nieumiejętności efektywnego uczenia się i uczenia w ogóle.


Ponieważ trening pamięci jest pracą nad sobą, dlatego trudno jest go wykonywać samodzielnie. Musi być trener, który wie, jak to robić i w trakcie działań będzie monitorował efekty i dostosowywał do indywidualnych potrzeb grupy rodzaj i stopień trudności ćwiczeń. Poza tym grupa w tym przypadku jest bardzo ważna. Uczestnicy zajęć, zwłaszcza ci młodzi, uczą się zdrowej rywalizacji, a jeszcze młodsi zdobywają wewnętrzną motywację do wysiłku intelektualnego i nauki. A to wielka ulga dla rodziców!

Należy zaznaczyć, że trening pamięci jest oddziaływaniem również psychologicznym. Uczestnicy zyskują pewność siebie, stają się bardziej komunikatywni i otwarci na ludzi i świat. Potrafią siebie w grupie klasowej edyfikować.

W edukacji szkolnej wystarczy jeden trening, by osiągnąć rezultaty, a więc nie jest to proces taki jak w przypadku innych zajęć dodatkowych. Efekty zaś są widoczne w trakcie treningu, ale rok, dwa i trzy po treningu.