Trening Mentalnej Arytmetyki

Oferta

Trening Mentalnej Arytmetyki

Trening mentalnej matematyki jest potrzebny dzieciom i młodzieży…

-by twoje dziecko uniknęło problemów z matematyką na każdym etapie edukacji -by twoje dziecko uniknęło trudność przejścia od konkretu do abstrakcji
w myśleniu i nauce
-by twoje dziecko zniwelowało negatywne skutki komputeryzacji -by twoje dziecko liczyło i myślało błyskawicznie -by twoje dziecko miało super wyobraźnię, koncentrację uwagi i pamięć

Co jest podstawą tego treningu?

-trening pamięci i koncentracji uwagi -poznanie i liczenie na sorobanie ( liczydło japońskie) -liczenie po japońsku na patyczkach -spotkanie z Rusałką – żonglowanie profesjonalną piłeczką -leniwy kot – wyciszenie i uważność umysłu -ćwiczenie sprawności manualnej -ćwiczenia kinezjologii edukacyjnej

Co to takiego soroban?

-soroban to rodzaj liczydła, które pomaga dzieciom w pierwszym etapie nauki liczenia wyrobić świadomość liczb -dziecko może nie umieć odczytać dużych liczb, ale potrafi je policzyć -soroban pomaga dzieciom przejść w płynny sposób od konkretu do abstrakcji -podczas liczenia na sorobanie intensywnie pracują obie półkule mózgowe, ponieważ wytwarzają się nowe połączenia nerwowe między obiema półkulami i umacniają już istniejące -przekładanie koralików wymaga zaangażowania prawej półkuli mózgowej, a sprawy obliczeniowe przejmuje lewa półkula -im bardziej dziecko wprawi się w liczenie na sorobanie, tym bardziej w proces zaangażowane są obie półkule mózgowe -z czasem prawa półkula mózgowa może nabyć takiej umiejętności, że dziecko nie musi używać fizycznie liczydeł, ale może je sobie wyobrazić -wzmocnienie połączeń między półkulami oznaczają wyższą sprawność intelektualną w innych obszarach życia -aby liczyć na sorobanie dziecko musi się skoncentrować, wyciszyć umysł, odsunąć inne bodźce; są to umiejętności, których brakuje naszym dzieciom -licząc na sorobanie dzieci uczą się wytrwałości w dążeniu do celu i budują własną motywację w działaniu; a są to elementy niezbędne w życiu -liczenie na sorobanie rozwija sprawność manualną rąk, ćwiczy koordynację ręka- oko; dziecko ćwiczy dokładność w swoich ruchach, przesunięcie niechcący koralika zmienia wynik działania. -dzieci zyskują pewność siebie licząc szybciej niż inne rówieśnicy, a więc pewniej czują się na lekcjach matematyki -ćwiczony w ten sposób umysł lepiej funkcjonuje na innych przedmiotach, nauka przychodzi łatwiej. -soroban jest narzędziem do wszechstronnego rozwoju intelektualnego dziecka, ponieważ jego potencjał edukacyjny jest bardzo duży.

Jaka jest historia sorobanu?

-soroban w XV wieku dotarł z Chin do Japonii -od 1938r. nauka na sorobanie została wpisana do programów nauczania japońskich szkół podstawowych; kalkulatory i komputery wyparły liczydła -naukę obliczeń na sorobanach zachowały renomowane publiczne szkoły -w ostatnich dekadach nastąpił powrót sorobanu do podstaw nauczania -od 1989 japońskie Ministerstwo Edukacji wprowadziło na lekcjach matematyki liczenie na sorobanie w klasach trzecich i czwartych  -w 2004r. wprowadzono „specjalną strefę nauki liczenia (inaczej: „strefę sorobanu”) w szkołach podstawowych miasta Amagasaki, w prefekturze Hyogo; w 2009r.  objęła ona 43 szkoły.

Efekty ćwiczenia umysłu z sorobanem:

-ułatwia edukację matematyczną -rozwija sprawność manualna rąk i koordynację ręka - oko -rozwija umiejętność szybkich obliczeń pamięciowych -rozwija pamięć obrazową i wyobraźnię -uczy samodyscypliny i koncentracji uwagi -motywuje w procesie nauki -rozwija intelektualnie -daje pewność siebie -daje świeżość umysłu -zachęca do działania -u osób starszych zapobiega demencji i chorobie Alzheimera

Więcej szczegółów o sorobanie można znaleźć na stronie akademiasorobanu.pl